Специалност Книга и печатна графика, проект за лого на изложба
 
автор
Илия Груев
 

Проектът изразява визуалната игра на думи, открита в заглавието.