Малък градски театър Зад канала, фасадна мрежа
 
автор
илия груев
 
клиент
Малък градски театър Зад канала
Голямата рекламна площ на фасадата на кафето, трябва да се третира мащабно, защото разчленяването й би намалило въздействието й. Обединяването се постига чрез опъване на прозрачна мрежа с принт върху цялото пространство. Мащабното третиране означава статичен характер на зоната. Това предполага тематика на принта, която не подлежи на актуализиране.

| 1 | фасада пред кафето
| 2 | мрежа