Художествена галерия Васка Емануилова, проекти за лого
 
автор
Илия Груев
 

Проектите са опит за асоцииране на темите и характера на творчеството на Васка Емануилова чрез формата на нейните инициали.