Университет по архитектура, строителство и геодезия, редизайн на лого
 
автор
Илия Груев
 
клиент
УАСГ