Европейска асоциация на студентите по стоматология (EDSA), проекти за лого
 
автор
Илия Груев, Пламена Тодорова
 
клиент
EDSA
| 1 | Абревиатурата е превърната в широка, озъбена усмивка, а тържествената композиция напомня за гербовете на учебните заведения, създавайки парадоксално противоречие, заредено с много хумор.
автор – Илия Груев

| 2 | Чувството за хумор води и в този проект.
автор – Пламена Тодорова
Неофициалният, шеговит подход не беше възприет от клиента.