Малък градски театър Зад канала, интериор
 
автор
Наталия Атанасова, Никола Груев, Илия Груев, Пламена Тодорова
 
клиент
Малък градски театър Зад канала
Зоната за изчакване (фоайето и гардероба) е уютно пространство за прекарване на времето до започване на представлението.
Системата от опънати въжета освен прарапет е и стойка за флаерите. На въжета се крепи и гардероба. Стената зад него е акцентирана в зелено с рисунки на съвременни и исторически дрехи.