Международен театрален фестивал ·Варненско лято·, лого
 
автор
Илия Груев, Пламена Тодорова
 
клиент
фондация мтф ·варненско лято·
(1) Посока на мислене по пътя към финалното решение. Идеята, заложена в първия проект е синтезирана и доразвита в завършения вариант. (2) Логото е изградено от един повтарящ се елемент – буквата Т, разбираема и валидна за темата в почти всички европейски езици.
Кръговата композиция отразява международния характер на събитието, срещата и общуването, равнопоставеността на участниците и на идеите. Проектът и съдържа и един важен елемент за сценичните изкуства – движението. Логотипът е проектиран в две степени на чернота, предназначени за употреба в различни размери.