Малък градски театър Зад канала, екстериор
 
автор
Наталия Атанасова, Никола Груев, Пламена Тодорова, Илия Груев
 
клиент
Малък градски театър Зад канала
Задачата, която си поставихме е, да създадем артистична и функционална среда. Концепцията ни следва движението на публиката. Пространството се дели на 3 функционални зони.

Характера на информацията в зоните се определя от изисквания на театъра за динамичност или статичност:
- динамични зони с конкретна информация (актуализира се ежемесечно)
- статичните зони с обща информация
(не се актуализират)


Рекламната зона обхваща козирката, витрините и фасадата на театъра и е насочена към случайните минувачи.
Витрините се превръщат в 3-измерни афиши от отделни компоненти, които могат да се прекомпозират и актуализират периодично.