Малък градски театър Зад канала, програмни картички
 
автор
пламена тодорова
 
клиент
Малък градски театър Зад канала
Форматът на дипляната с месечния репертоар не е осигурявала необходимата на театъра гъвкавост. Сега е заместена от картички за всяко представление и една картичка с конкретната програма за месеца, комплектовани в специално отпечатан плик.

Двустранните картички, съдържат цялата информация за постановката и снимки.
| 1 | лице
| 2 | гръб