·Schneider Electircs·, плакат за рекламна кампания
 
автор
Пламена Тодорова, Илия Груев
 
клиент
Neonet
Лабораториите се намират в Техническият университет в София и Пловдив. Рекламен плакат за енергиина ефективност.