Проект за лого на програма към ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство
 
автор
Илия Груев
 
клиент
...
Образът на човешкото ухо е избран, защото неписаното слово, преданията и т.н. съществуват единствено в съзнанието на тези, които са ги чули.