Международна конференция • Писменостите на света •, проекти за лого
 
автор
Илия Груев
 
клиент
Балкан Медия
Проектите предлагат няколко различни решения на изключително трудната задача да се намери обобщаващ символ на писмеността в нейните разнообразни графични и исторически проявления.
| 1 | Силуетът на египетския писар, едно от най-старите изображения на пишещ човек.
| 2 | Стилизиран образ на свитък, съдържащ асоциацията и за Вавилонската кула.
| 3 | Името на конференцията е изписано с полуабстрактни знаци, напомнящи на архаични петроглифи.
| 4 | В центъра е писменият знак.
автор – Илия Груев
| 5 | Световните посоки и характерни знаци от различни писмени системи.
автор – Пламена Тодорова