• Софстрой •(строителна фирма ), логотип и проект за знак
 
автор
Илия Груев за студио • Ентусиазъм •
 

Дейността на фирмата е свързана със строителство на пътища и сгради. Проектът за знак, изграден от идентични елементи, отразява двете области, в които работи фирмата.