Арт магазин • Лика •, лого
 
автор
Илия Груев
 
клиент
Арт магазин • Лика •
Името на магазина
е свързано с името на българската художничка Лика Янко.
От една страна графичното решение подчертава асоциацията с лице, заложена в името, която е много подходяща в случая (изкуството се прави от личности), а от друга страна напомня характерните образи от късния период на Лика Янко. Визуалната връзка е подчертана и от избора на груб необработен картон с подчертана материалност, отпечатан с бяло покривно мастило.