туристически маршрут ·софийска света гора·, карта и пиктографска комуникационна система
 
автор
Илия Груев, Пламена Тодорова
 
клиент
Фондация Кредо Бонум
Стилистично обвързани с логото kомуникационни елементи, изграждащи графичната идентичност:
1. Kарта на месността,отразяваща маршрутите и обектите,
2. Пиктограми, необходими за обозначаването на обекти в книжното издание, в уеб сайта, в туристическата карта, както и в табелите и обектите по места.
Системата, базирана на структурна мрежа, в която се вписват всички комуникационни елементи стои в основата на функционалната, разпознаваема графична идентичност и красивия, елегантен дизайн.