Платформа • Нови драматургии •, проект за лого
 
автор
Илия Груев
 
клиент
Платформа • Нови драматургии •
Проектът отразява разбирането
за драматургията като „процес
на конструиране на смисъл, емоция, форма“. Логотипът е сглобен от колекция базови елементи, получени вследствие
на анализ и редуциране на графичните форми на буквите от азбуката.
По този начин буквите не са завършени знаци, а сбор от фрагменти. Логотипът
е съставен от три хоризонтални ивици.
В средната ивица елементите
са комбинирани в смислена четима фраза, а другите две ивици образуват фриз
от същите елементи, изграждащи текста, но в разбъркан хаотичен ред.
Това е графична метафора за отношението на театралното и реалното пространство като връзка и отлика, за драматургията и театъра, които синтезират и преподреждат хаотичните наглед знаци и отношения на реалността и декодират скрития им смисъл в условното артистично пространство. (цветно – черно-бяло; позитив – негатив; хаос – ред;)
|1| Проект – кирилица, латиница
|2| Базовите графични елементи,
организирани в дигитален наборен шрифт