• Brandmover • (консултантска компания), проекти за лого
 
автор
Илия Груев
 
клиент
• Brandmover •
| 1 | Проектът визуализира ролята на компанията за подобряване на статуса и позицията на нейните клиенти.

| 2 | Проектът е фокусиран върху знака за запазена марка - пресечна точка на дейностите на компанията, посветена в услуга на • бранда •.