Платформа •Нови драматургии•, лого
 
автор
Пламена Тодорова
 
клиент
Платформа •Нови драматургии•
| 1 | „Нови драматургии“ разбират драматургията като процес на конструиране, което предполага създаването не на един знак, а на система за конструиране на такива.

Идеята на този проект е графичното пресъздаване на движението и развитието в пространството и времето чрез проста ротация фрагментите създават нови форми.

| 2 | Системата се характеризира чрез отвореността, експериментаторския си подход и интерактивността. Въпреки големия брой възможни композиции графиката би запазила своята идентичност благодарение на характерната радикална форма на градивните си компоненти и ясната мрежова система.