• NewLevel • architects, логотип
 
автор
Илия Груев
 
клиент
• NewLevel • architects
Логото изразява разбирането за творческия процес като единство на разнородни качества – игра и дисциплина; въображение и рационалност; динамика и стабилност, вдъхновение и прагматизъм;
Графично проектът отразява тази идея чрез прехода от свободна към стабилна форма, от жеста към чертежа. В началото е импулсът, в края – правият ъгъл. Основната асоциация е свързана с въплъщаването на идеята и вдъхновението или одухотворяването на материята.