ADC българия, проект за лого
 
автор
Илия Груев
 

Проектът е основан на противопоставянето на азбучния ред и последователността на четене в редове.
Противоречието подсилва усещането за игра и комбинативност.