семинар на дан хърман в софия ·creating short term brand hits·
 
автор
пламена тодорова
 
клиент
posishiner
Уеб сайта съдържа представяне на лектора, условия за участие и формуляр за регистрация.