Vip security, лого
 
автор
Илия Груев
 
клиент
ProPr
Всички размери, отстояния и съотношения на елементите в логотипа се подчиняват на стройна логика.
Логотипът е построен на основата на геометрична система, изградена от два равностранни триъгълника, обърнати срещуположно, така че върховете на всеки от тях опират в страната на другия.