туристически маршрут ·софийска света гора·, запазен знак
 
автор
Пламена Тодорова
 
клиент
Първа награда от конкурса нa Фондация ·Credo Bonum· и Столична община
Маршрутът за поклоннически и културен туризъм ·Софийска Света гора· се основава на възраждането на поклонническия път, свързващ духовните обители в околностите на София.

Целта на проекта, иницииран от Фондация ·Credo Bonum· в партньорство със Столична община, е да съживи интереса към тези уникални паметници, да насърчи по-отговорно отношение към природата и историческото наследство, чрез създаване на подходящи условия за културен туризъм.
Знакът е построен от три елемента, разположени в геометрична система. Всички размери, отстояния и съотношения на елементите се подчиняват на стройна логика. Елементите са обвързани помежду си в зависимост и промяна в пропoрциите на който и да е от тях се отразява на всички останали, но крайния вид на знака остава непроменен.