театър на тавана, логотип
 
автор
Илия Груев
 
клиент
Спунк