Sofia design week 2010
 
автор
Пламена Тодорова, Илия Груев
 
клиент
Списание Едно
Графиката на кампанията осигурява неутрална среда и не конкурира съдържанието на събитието.