Sofia design week 2010, вестник (детайл)
 
автор
Пламена Тодорова, Илия Груев
 
клиент
Списание Едно
Връщането към началото и невинността (на белия лист, молива, от който започва всеки дизайн и човешкият жест) акцентира върху въпроса „В коя посока вървим?“ (процес и резултат).

Засягат се и темите за дехуманизацията, за ролята на технологиите в изграждането на стереотипи на мислене и поведение.